Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Fundusze Unijne


 • „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński: 23.12.2019 13:54

        „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.   Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP.

 • ″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński : 09.09.2019 15:06″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

    Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.   Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie. Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r. Wartość projektu: 1.085.379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921.527,16 zł

 • Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

  Gmina Krzymów: 30.07.2019 15:43Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

      Kosztem stu pićdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych zostały zmodernizowane boiska przy szkołach podstawowych w Brzeźnie i Paprotni. Inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • ″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

  Gmina Krzymów: 30.04.2019 11:51″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

    W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 083 900,68 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie: 3 153 241,20 PLN.Fundusze Unijne


 • „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński: 23.12.2019 13:54

        „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.   Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP.

 • ″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński : 09.09.2019 15:06″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

    Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.   Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie. Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r. Wartość projektu: 1.085.379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921.527,16 zł

 • Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

  Gmina Krzymów: 30.07.2019 15:43Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

      Kosztem stu pićdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych zostały zmodernizowane boiska przy szkołach podstawowych w Brzeźnie i Paprotni. Inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • ″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

  Gmina Krzymów: 30.04.2019 11:51″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

    W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 083 900,68 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie: 3 153 241,20 PLN.


Fundusze Unijne


 • „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński: 23.12.2019 13:54

        „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.   Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP.

 • ″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński : 09.09.2019 15:06″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

    Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.   Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie. Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r. Wartość projektu: 1.085.379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921.527,16 zł

 • Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

  Gmina Krzymów: 30.07.2019 15:43Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

      Kosztem stu pićdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych zostały zmodernizowane boiska przy szkołach podstawowych w Brzeźnie i Paprotni. Inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • ″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

  Gmina Krzymów: 30.04.2019 11:51″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

    W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 083 900,68 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie: 3 153 241,20 PLN.


Fundusze Unijne


 • „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński: 23.12.2019 13:54

        „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.   Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP.

 • ″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

  Gmina Krzymów, Powiat Koniński : 09.09.2019 15:06″Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania″

    Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.   Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie. Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r. Wartość projektu: 1.085.379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921.527,16 zł

 • Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

  Gmina Krzymów: 30.07.2019 15:43Brzeźno/Paprotnia: Bezpieczne i wielofunkcyjne

      Kosztem stu pićdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych zostały zmodernizowane boiska przy szkołach podstawowych w Brzeźnie i Paprotni. Inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • ″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

  Gmina Krzymów: 30.04.2019 11:51″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

    W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 083 900,68 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie: 3 153 241,20 PLN.


Kategorie informacji

Kategorie informacji

Kategorie informacji

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.

ˆ