Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Ogłoszenia


Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków

17.02.2023 09:22


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskiego i jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. Następujące dodatkowe obowiązki wprowadzone rozporządzeniem wojewody przestaną obowiązywać:

1. Nakaz utrzymywania w zamknięciu.

2. Zakaz gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

Nadal obowiązują wszystkie nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ