Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Edukacja


Polska/Brzeźno: Pierwszy ważny egzamin

23.05.2023 13:22


Ósmoklasiści z ze szkoły w Brzeźnie na egzaminie

Dwudziestego trzeciego maja o godzinie dziewiątej rozpoczął się tegoroczny test ósmoklasisty. W skali kraju to ponad pięćset siedemnaście tysięcy uczniów, natomiast w naszej gminie do egzaminu przystąpiło sto dwadzieścioro troje ósmoklasistów ze szkół publicznych i niepublicznych.

Egzamin potrwa trzy dni.

Dzisiaj ósmoklasiści zdawali egzamin z języka polskiego. Trwał on dwie godziny, a uczniowie z dostosowaniami mieli na jego napisanie sto osiemdziesiąt minut.

Dwudziesty czwarty maja to egzamin z matematyki. W tym przypadku czas na jego napisanie został wyznaczony na sto minut, a dla uczniów z dostosowaniem na sto pięćdziesiąt.

W czwartek, dwudziestego piątego maja, młodzież stanie do egzaminu z języka angielskiego. Tu na napisanie go będzie dziewięćdziesiąt minut, a uczniowie z dostosowaniem będą mieli sto trzydzieści pięć minut.

W naszej gminie największą pod względem liczby uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie. Tu do egzaminu przystąpiło czterdzieścioro pięcioro uczniów, z czego na egzaminie z polskiego pięcioro wypełniało standardowy arkusz z dostosowaniem i dwoje inne arkusze, również z wydłużonym czasem.

W tym roku w Brzeźnie wśród ósmoklasistów nie było osób z Ukrainy.

Pierwszy egzamin uczniowie pisali w dwóch salach. Czterdzieścioro troje w sali gimnastycznej i dwoje w sali lekcyjnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Bardzo podobnie będzie na egzaminie z matematyki, natomiast podczas egzaminu z języka angielskiego uczniowie zostaną podzieleni na pięć grup.

- Musieliśmy zadbać o dobrą akustykę sali, o to, żeby ten przekaz płynący z płyty był dla wszystkich uczniów dobrze słyszalny, stąd piszemy w salach lekcyjnych i język angielski uczniowie piszą w pięciu salach. Czyli mamy powołanych pięć komisji – mówi Urszula Kucharska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie.

Ósmoklasiści z Brzeźna z najlepszymi szkolnymi ocenami wybierają najczęściej konińskie licea ogólnokształcące, pozostali technika lub szkoły branżowe.

- Niektórzy jeszcze się zastanawiają, do jakiej szkoły. Pewnie po egzaminach, po odczuciach, jakie będą mieli po egzaminach, bardziej doprecyzują swoje wybory. Na razie pani doradca zawodowa pomaga jeszcze, rozmawia z nimi na ten temat. Rodzice też czasami dzwonią, pytają. Mamy też promocje szkół, zapraszamy szkoły do naszej placówki, żeby porozmawiały z uczniami na temat oferty edukacyjnej, ale też nasi uczniowie jeżdżą na „drzwi otwarte” do tych szkół – mówi Urszula Kucharska.

Z egzaminu z języka polskiego jako pierwszy wyszedł Kryspin.

- Według mnie było nawet łatwiej niż drugi próbny. Ale było też trochę takich trudniejszych zadań, gdzie trzeba było bardzo się rozpisać. Ogólnie był dosyć duży nacisk na „Balladynę”, coś, czego się szczerze mówiąc spodziewałem. Było więcej zadań otwartych niż się spodziewałem, ale nie był ich nadmiar. Najłatwiejsze były pytania zamknięte, bo było ich dosyć mało i wszystkie były w formacie A,B,C,D. Według mnie najtrudniejsza była ostatnia rozprawka, ponieważ była na dwieście słów, a wszystkie próbne były na sto pięćdziesiąt – sto siedemdziesiąt, więc to był trochę wyższy poziom. I też tematyka rozprawki wymagała trochę większego zamyślenia niż wcześniej. Temat rozprawki dotyczył naszych czynów i czy one kształtują to, kim jesteśmy – mówi Kryspin.

Jego wymarzoną szkołą jest technikum przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, profil: technik informatyk.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale nie można go nie zdać.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie, w dniach od dwunastego do czternastego czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.

Ósmoklasiści poznają wyniki z egzaminu trzeciego lipca, natomiast szóstego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Polska/ Brzeźno: Pierwszy ważny egzamin

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

Najczęściej przeglądane informacje:<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ